MILAN GÁBOR
ÚVOD / FIRMA / CO2 V AKVÁRIU / OSTATNÉ / KONTAKT
counter
MIGASS, s.r.o.

CO2 v iných rozmeroch ...            

  Niečo o CO2

   Základné informácie

Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Aj keď nie je jedovatý, je nedýchateľný!
   Pod tlakom (vo fľašiach) je v kvapalnom stave, pri teplote -78,48°C sublimuje (suchý ľad). Jeho kritická teplota je 31°C a kritický tlak je 7,39 MPa. Z tohto dôvodu musia byť ventyly fliaš výbavené tlakovou poistkou.

Obrazok_co2   (NE)BEZPEČNÉ MNOŽSTVO

   POROVNANIE LIMITOV CO2 A CO

CO2 nie je CO (ako sa niekde zamieňa) a už vôbec nie kyslík. Aj keď nie je jedovatá, je nedýchateľná, a v koncentrácii 5000 ppm (čiastok z milióna) môže byť človek vystavený maximýlne 8 hodín.     Nebezpečná hranica CO (oxidu uhoľnatého) je už 50 ppm, čo by mal signalizovať alarm každých 20 sekúnd. Excelovskú tabuľku na výpočet a porovnanie si môžete stiahnuť z linku: https://drive.google.com/file/d/0Bw8G_0JLo6dQUTNxNk1rX1B3TGM/view

   Použitie CO2

   Má široké využitie ako:

- surovina pre chemickú výrobu 
- ochranná atmosféra pri zváraní ocele
- pri výrobe perlivých nápojov
- náplň snehových hasiacich prístrojov
- chladiace médium (suchý ľad)
- hnací plyn a ochranná atmosféra pre potravinárske účely

VPLYV NA GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE 

Ročne vulkanické aktivity dodávajú do ovzdušia Zeme približne 130 až 230 Tg (Gt), čo predstavuje rádovo len 1 až 2 % produkcie CO2 ľudstvom. Nárast CO2 v ovzduší je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania, je spôsobený hlavne spaľovaním fosílnych palív a úbytkom lesov. Našťastie, veľké množstvo je fixované fitoplanktónom, ktorého však so stúpajúcou teplotou intenzita fotosyntézy klesá.
V prípade problémov s otvorením odkazov a súborov vo vašom mobilnom zariadení Vám môžem odporučiť (aj bezplatný) kancelársky balíčekWPS Office + PDF, ktorý si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky www.wps.com alebo: http://www.apkmirror.com 
Document made with KompoZer

MIGASS, s.r.o. Osloboditeľov 516, 08204 Drienov, vytvorené v programe KompoZer