Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

MIGASS

CO2 v iných rozmeroch, www.migass.sk & www.migass.eu 

 


CO2    niečo o CO2

   základné informácie
Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Aj keď nie je jedovatý, je nedýchateľný!
Pod tlakom (vo fľašiach) je v kvapalnom stave, pri teplote -78,48°C sublimuje (suchý ľad). Jeho kritická teplota je 31°C a kritický tlak je 7,39 MPa. Z tohto dôvodu musí byť ventil fliaš výbavený tlakovou poistkou.
 
 Obrazok_co2                       (ne)bezpečné množstvo
      porovnanie limitov CO2 & CO
CO2 nie je CO (niekde, niekedy a často sa zamieňa) a už vôbec nieje kyslík. Aj keď nie je jedovatá, je nedýchateľná, a v koncentrácii 5000 ppm (čiastok z milióna) môže byť človek vystavený maximýlne 8 hodín.     Nebezpečná hranica CO (oxidu uhoľnatého) je už 50 ppm, čo by mal signalizovať alarm každých 20 sekúnd. Excelovskú tabuľku na výpočet a porovnanie si môžete stiahnuť z linku: https://drive.google.com/file/d/0Bw8G_0JLo6dQUTNxNk1rX1B3TGM/view

 

 

Zelena_tovaren

      

    CO2 využitie- surovina pre chemickú výrobu 
- ochranná atmosféra pri zváraní ocele
- pri výrobe perlivých nápojov
- náplň snehových hasiacich prístrojov
- chladiace médium (suchý ľad)
- hnací plyn a ochranná atmosféra pre potravinárske účely


 

Recyklaciavplyv globálne otepľovanie
Ročné vulkanické aktivity dodávajú do ovzdušia Zeme približne 130 až 230 Tg (Gt), čo predstavuje rádovo len 1 až 2 % produkcie CO2 ľudstvom. Nárast CO2 v ovzduší je považovaný za hlavnú príčinu globálneho otepľovania, je spôsobený hlavne spaľovaním fosílnych palív a úbytkom lesov. Našťastie, veľké množstvo je fixované fitoplanktónom, ktorého však so stúpajúcou teplotou intenzita fotosyntézy klesá.

 

CO2 v atmosfére 1744-1992

 

 

Emisie z leteckej a lodnej dopravy: fakty a čísla (infografika)


Pocet_pasazierov Vyvoj emisii