Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Kontrola a plnenie HP

Úvod Kontrola a plnenie HP

Kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov (HP)

 

Vážení čitatelia (a zákazníci), nakoľko kontrolovať, opravovať a plniť hasiace prístroje môže len osoba s osobitným oprávnením, zúčasnil som sa potrebných školení u výrobcu hasiacich prístojov ČERVINKA - Uherské Hradište.

Viac popisujú nasledné zákony - zákon 314/2001 § 11c ;ods 1, 3; vyhláška 719/2002Z.z, §21; ako aj ďalšie. Aktuálny zákon o HP si môžete pozrieť kliknutím tu na slovlex. Konkrétne podmienky prevádzkovania HP popisuje § 18 spomenul by som časť 2:

 

(2) Inštalovaný prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený
nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ bezodkladne vymení za akcieschopný
prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou; na bezodkladnú výmenu
inštalovaného pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený
nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako. 

 

Kedy sa má HP kontrolovať

 

Kontrolu HP upresňuje vyhláška 719/2002 Z.z. § 21:

 § 21

Zabezpečenie kontroly

(1) Kontrola

a) prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji

najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov 

 a) v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,

 b) pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji

   1. najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov

   a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota, alebo

   2. najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa         osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota.

 

(2) O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov, potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho prístroja.

 

(3) Obsah kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 9.

(4) Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č. 10.

(5) Štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 11.

 

Kedy nezačína plynúť nová lehota na jeho kontrolu

Vyhláška 719/2002 Z.z. § 19, ods. 5 a príloha č.6.

 

(5) Od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho
prístroja začína plynúť nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného
hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so súčasťami a
štítkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6:

 

ZOZNAM SÚČASTÍ PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO
PRÍSTROJA A ŠTÍTKOV, KTORÝCH MANIPULÁCIOU PRI OPRAVE A PLNENÍ PRENOSNÉHO
HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA NEZAČÍNA PLYNÚŤ
NOVÁ LEHOTA NA JEHO KONTROLU
a) prúdnica,
b) hadica,
c) spoj poisťujúci hadicu,
d) tesnenie prúdnice,
e) držiak prenosného hasiaceho prístroja,
f) ručný vozík pojazdného hasiaceho prístroja,
g) prípojné vozidlo pojazdného hasiaceho prístroja,
h) štítok s popisným označením,
i) štítok o vykonaní kontroly,
j) štítok o vykonaní opravy a plnenia.

Čo všetko je sa kontroluje:

 Kliknutím sa vám zobrazí pdf s prílohou č.4 a č.9 k vyhláške č. 719/2002 Z.z.

 

Štítok a potvrdenie o kontrole a plnení HP

 

Ako má vyzerať potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia, a potvrdenie o vykonaní kontroly si môžete pozriet v priloženom pdf súbore. Je to časť vyhlášky č. 719/2002 Z.z. str. 20,21,26,27 (pdf súbor).