CO2 v akváriu

Úvod CO2 v akváriu

 


Dávkovanie CO2 do akvária.

Ideálne nastavenie dávkovania CO2 spočiatku nie je jednoduché, avšak potom sa z neho stane rutina. V našom (domácom) akvarku si môžete pozrieť rýchlosť dávkovania na videu:    https://youtu.be/M9LE31rZavQ

   Akvárium má cca 50L, tlak CO2 7-červená stupnica, difúzor mini osadený v nasávaní filtra, spúšťanie 2x po 15 min o 9:00 a 15:00. Osvetlenie je riešené RGB, mení farby, 6:30 rozsvietenie, 22:15 zhasínanie. Predtým bol použitý na sledovanie pH JBL test, po ustálení a zabehnutí sa už nepoužíva, aj keď podľa rastliniek by možno bolo treba troška predĺžiť čas dávkovania.


 Pri prihnojovaní v akváriu treba byť opatrný a viac neznamená lepšie. CO2 okysľuje vodu v akváriu, čím ju čiastočne dezinfikuje. Na rybkách sa to prejaví aj vyššou lesklosťou. Väčšie množstvo CO2 ich však môže zabiť, preto je nutná kontrola. Tiež je ideálne púšťať co2 až po nakrmení rybičiek, aby sa predišlo k hltaniu CO2 z hladiny akavária.

  Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických. Fotosyntetizujúce organizmy za rok fixujú cca 17,4×10-10 ton uhlíka. Súbežne s procesom väzby CO2 sa do atmosféry uvoľňuje kyslík - v množstve až 5×10-10 ton - čím sa udržuje jeho pre život potrebná koncentrácia vo vzduchu. Z chemického hľadiska sa fotosyntéza vyjadruje všeobecnou rovnicou:

6 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2

Môžeme teda hypoteticky povedať, že ak nám rastlina spotrebuje 1 diel vody (nerátame odparenú, či vsiaknutú), mala by spotrebovať aj 1 diel CO2. Reálne však rastlina prijme 2 diely vody, a 1 diel vody použije na vlastnú réžiu. Preto by mala mať rovnica nasledujúci tvar:  12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O  Nakoľko však máme redukčné ventyly ciachované v litroch plynu za minútu, musíme si hmotnosť plynu prerátať na litre a naopak.
   Budeme vychádzať z množstva 1 kg (1000g) plynu CO2.
 Molárna hmotnosť CO2 je 44,01, teplotu máme 20°C = 293,15 K.  Tlak budeme brať do úvahy 1Bar = 100 kPa
Stavová rovnica ideálneho plynu je nasledovná:   p*V = n*R*T = m/M*R*T    /kPa.dm3.mol-1/

p = daný tlak;V = objem pri danom tlaku; m = hmotnosť plynu (1000g); M = molárna hmotnosť (44,01); R = univerzálna plynová konštanta 8,3144; T = termodinamická teplota (273,15+°C);
takže: 1000/44,01*8,3144*293,15= 55382,1/tlak(100kPa) = 553,82dm3(L)
1kg CO2 = 554 litrov plynu 
Z daného vzťahu vieme približne vyrátaťaj množstvo plynu, ktoré zostane v sudoch po vyčapovaní nápoja. Ak máme 50L sud,  a tlak nastavený na 2,5 bar, po vytlačení nápoja  zostane v sude 2,5 x 50 = 125 litrov plynu , čo je 225 gramov, teda v 4 sudoch by zostal približne necelý 1 kg. Samozrejme nerátame nasýtenie v nápoji 1-3 g/L, potom v 50L nápoja sa nasýti 50-150 gramov plynu.

 

PRÍKLADY (NÁVRHY) ZOSTÁV
 
Zostava EASY, redukčný, škrtiaci, difúzzor 3v1 Zostava SPECIAL 3V1 Flaša, Priklad jednoduchej zostavy EASY

 

 • CO2 fľaša  podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil EMGV s káblom a konektorom
 • vsuvka G1/8“, 1 ks* ventil škrtiaci
 • prípojka nástrčková  G1/8“- 6 mm
 • difúzor 3 v 1 na 300 L, 35 mm
 • spínač časový* prísavky 3 ks* hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm

 

 

 

 • CO2 fľaša  podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil EMGV s káblom a konektorom
 •  vsuvka G1/8“, 1 ks
 •  ventil škrtiaci
 • prípojka nástrčková  G1/8“- 6 mm
 • difúzor 2 v 1 na 300 L, 35 mm
 • spätný ventil podľa výberu* prísavky 3 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm,

 

 • CO2 fľaša podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil plastový škrtiaci L- G1/8“ - 6mm
 • ventil on/off, plast
 • ventil spätný, sklo
 • počítadlo sklo
 • difúzor 20 mm, sklo, príp. podľa výberu
 • prísavky 6 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm

 

 • CO2 fľaša podľa výberu
 • ventil redukčný BRONZ 21,8 mm
 • ventil škrtiaci L-  G1/8“- 6mm, plast
 • difúzor 3 v 1, 35 mm
 • prísavky 3 ks
 • hadička, tvrdená 2 m, Ø 6 mm
 
 
Filtračné predĺženie
 
 

Filtrovanie vody v akváriu má veľmi dôležitý význam. Filter zachytí množstvo nečistôt, avšak pri zanesení môže byť zdrojom chorôb. Aby ideálne prečerpal celé množstvo vody, navrhol som jednoduché predĺženie. Z čerpadla sa odskrutkuje starý nosič filtra a podľa priemeru naskrutkujeme predĺžovaciu hadicu s filtračnou rúrkou, na ktorú nasadíme filtračnú penu. Najvhodnejšie je fiter umiestniť na dno, za polovicu akvária od výpuste čerpadla, aby sa zabezpečila čo najlepšia výmena vody v celom akváriu.  Takto môžeme osadiť čerpadielko vyššie, tak aby zostala ponorená iba vrtuľka, a motorček nebude zbytočne ohrievať vodu. To oceníme obzvlášť v lete.

  Filtračnú penu s rozmermi 50x50x5 cm môžete rozrezať na 5x10 cm a získať až 50 ks filtračných náhrad. Aj takto si viete znížiť náklady a skvalitniť prostredie v akváriu. Penu je potrebé pred inštalovaním preprať, resp. odchytiť prvých niekoľko litrov prefiltrovanej vody. 

 

 

Preĺženie nasávania čerpadla v akváriu