Technik Požiarnej ochrany

Úvod Technik PO

 

Vážení čitatelia, zákazníci.

 

Na stránkach vám budem postuppne dopĺňať informácie ohľadom služieb TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY.

Požiarna ochrana sa týky nás všetkých. Či už základným školením, predpismi, ako aj požiarnotechnickými zariadeniami.

 

 Požiarna ochrana vychádza zo zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorý si môžete pozrieť kliknutím na odkaz. 

Zo zákona sa budeme venovať predovšetkým častiam týkajúcich sa spoločností (§ 4 právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov) vlastníkov lesa (§ 6b(2) Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa) a obcí (mestá aj obce). 

   Na tento zákon následne naväzujú vyhlášky, a k nim príslušné normy. Vyhlášky si predstavíme hlavne základné, nakoľko normy sú spoplatnené, venovať sa im budem len okrajovo.

 

Zákon 314/2001 Z.z. sa aktualizoval!

Najpoužívanejšie vyhlášky k zákonu 314/2001 Z.z. :

 

121/2002 Z. z. - o požiarnej prevencii

347/2022 Z. z.   od 01.01.2023     // § 12 - Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z. //- o hasiacich prístrojoch

 94/2004 Z. z. - pož. bezpečnosť stavieb

401/2007 Z. z. - tepelné spotrebiče (komíny)

142/2004 Z. z. - lakovne 

124/2000 Z. z. - horľavé a podporujúce plyny

96/2004 Z. z. - horľavé kvapaliny

258/2007 Z. z. - tuhé látky

699/2004 Z. z. - zabezpečenie vody

726/2002 Z. z. - el. požiarna signalizácia (EPS)

169/2006 Z. z. - stabilné has. zariadenia (SHZ)

611/2006 Z. z. - o hasičských jednotkách

162/2006 Z. z. - o hasičskej technike

478/2008 Z. z. - požiarne uzávery

 

Osvedčenie Tecnik požiarnej ochrany